The Metro Mmsx11 - If You Really Want To Know, Look In The Mmsx11.

Inte ignorera behov

Posted Aug. 27, 2015, 6:37 p.m. By mmsx11

När man har naturliga behov så finns det inget annat som kan få en att glömma det. Är vi törstiga så måste vi få tag på något att dricka annars kan vi inte tänka på något annat. Måste vi gå på toaletten kan man inte distrahera sig att tänka på något annat för att man inte har tid. Man måste helt enkelt ta sig tid. Det är otroligt vilket inflytande våra primära behov har på vår kropp. Det är ett behov som vi inte kan bortse ifrån och på det sättet måste vi lyda kroppens lagar. Vi kan inte ignorera det på något sätt.